SPORCU BESLENMESİ

 Spor performansı ve sporcu sağlığı için yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Sporcuların enerji gereksinmeleri, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi ve harcanan enerji miktarına göre   farklılık  gösterir. Farklı spor branşları için kullanılan enerji sistemleri, enerji ve besin öğeleri gereksinmesi farklı olabileceği gibi, aynı spor branşında yer alan ya da aynı takım da oynayan     sporcuların gereksinmeleri de birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle sporcular yaptıkları sporun fiziksel taleplerine uygun olarak günlük yeterli enerji ile vücutlarını doldurmalıdır.

 Yetersiz veya dengesiz  beslenme durumunda büyüme, gelişme ve fiziksel kapasitede aksamalar yaşanır. Vücut direnci azaldığından hastalık ve sakatlanma olasılığı artar ve doğal olarak da üst   düzey performans gösterilemez.

 Sporcunun uğraştığı spora göre en yüksek performans gösterdiği bir vücut ağırlığı vardır. Bu vücut ağırlığını ve kompozisyonunu sürdürmesi sportif başarısı için oldukça önemlidir. 
 

 Sıvı ihtiyaçları da sporcular arasında önemli farklılıklar gösterir. Bu nedenle, hidrasyon programı spora spesifiktir ve sporcular için bireyselleştirilmelidir. Egzersiz sırasında sıvı kaybının     oluşturacağı etkinin en aza indirilebilmesi için egzersiz öncesinde, sonrasında sıvı alımını iyi programlamak gerekir. 

 Egzersiz sonrasında vücut; glikojen ve yağ depolarını yenilemeye ve kaslarda protein sentezine yönelir. Dolayısıyla antrenman sonrası doğru besin öğeleri seçimi vücudun etkili bir şekilde   toparlanması için oldukça önemlidir.

Sporcunun sağlık geçmişi, sporun biyoenerjisi, haftalık antrenman / yarışma süresi, yaşam düzeni, yiyecek / içeceklere erişim ve seyahat programları gibi  faktörleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan bireyselleştirilmiş bir beslenme programı sporcunun başarısına katkıda bulunacak ve zirve performansına ulaşmasına yardımcı olacaktır.